Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Službe Doma zdravlja Žabalj

1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa medicinom rada i kućnim lečenjem

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

2. Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim transportom

 

3. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena sa polivalentnom patronažom

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
 • Odsek za zdravstvenu zaštitu žena
 • Odeljenje polivalentne patronaže

4. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 • stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih
 • Odeljenje za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece

5. Služba za radiološku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku

 • Odsek rendgen dijagnostike sa ultrazvukom 
 • Odeljenje laboratorijsku dijagnostike

6. Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

 • Odsek za pneumoftiziološke zaštite 
 • Odsek interne medicine
 • Odsek fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Odsek oftamološke zdravstvene zaštite 

7. Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost - APOTEKA

 

8. Služba za pravne, ekonomsko - finansijske, tehničke i druge poslove

 • Odeljenje za pravne i ekonomsko - finansijske poslove
 • Odeljenje za poslove tehničkog održavanja i održavanja higijene