Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Uvođenje elektronskog kartona

Uvođenje elektronskog kartona u Dom zdravlja Žabalj

Dom zdravlja Žabalj je, u okviru projekta Ministarstva zdravlja „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou″ - DILS, dobio računarsku opremu i finansijska sredstva za uvođenje zdravstvenog informacionog sistema. U prethodnom periodu izvršena je instalacija računarske opreme i sertifikovanog softvera za elektronski karton, kao i obuka zdravstvenog kadra za rad sa elektronskim kartonom. U narednom periodu, Dom zdravlja Žabalj će preći u završnu fazu implementacije elektronskog zdravstvenog kartona odnosno prelazak sa klasičnog papirnog zdravstvenog kartona na novi elektronski. Usled toga su mogući povremeni zastoji i sporiji rad službi u početku. Mole se pacijenti za razumevanje i strpljenje u slučaju ovakvih situacija.

 Krajnji cilj informatizacije je stvaranje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srbije, koji će obezbediti dostupnost zdravstvenih podataka svim učesnicima u zdravstvenom sistemu u skladu sa njihovim ulogama i odgovornostima. Značajnu korist od dostupnosti informacija imaće pacijenti, jer se kvalitetna zdravstvena zaštita i lečenje mogu pružiti samo na osnovu sveobuhvatne slike nečijeg zdravstvenog stanja. Korišćenjem elektronske dokumentacije umesto tradicionalne papirne, postiže se velika ušteda vremena i novca. Informatizacijom primarne zdravstvene zaštite klasični zdravstveni karton biće zamenjen elektronskim zdravstvenim kartonom (EZK), a u bolnicama će EZK zameniti istorije bolesti sa svim izveštajima, a sve to sa svim potrebnim merama u vezi sa sigurnošću i bezbednošću podataka, kao i zaštite privatnosti pacijenata.