Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mesec borbe protiv raka

Nacionalna kampanja Mart, mesec borbe protiv raka

Tumorska bolest (rak, malignitet) je opšti naziv za grupu bolesti uzrokovanih nekontrolisanim razmnožavanjem tumorskaih ćelija u raznim organima i tkivima tela. Samo 5% tumora je urođeno.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ u Srbiji se godišnje u proseku dijagnostikuje oko 36.000 novih slučajeva malignih bolesti, dok od raka umre više od 20.000 ljudi. U Srbiji rak je druga bolest po učestalosti.

Faktori rizika za nastanak tumora su: biološki nepromenljivi faktori rizika za zdravlje, biološki promenljivi faktori rizika za zdravlje i faktori rizika za zdravlje koji su uzrokovani ponašanjem pojedinca.
Biološki nepromenljivi faktori rizika za zdravlje su: – pol, starost, nasleđe, stečeni trajni invaliditet.
Biološki promenljivi faktori rizika za zdravlje su: – prekomerna telesna masa i gojaznost, hipertenzija, povišen nivo masnoće u krvi, povišen nivo šećera u krvi, rizici povezani sa mestom stanovanjem, socioekonomski faktori.
Faktori rizika povezani sa ponašanjem – pušenje i izlaganje duvanskom dimu, nedovoljna fizička aktivnost, prekomerno konzumiranje alkohola, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, nepravilna telesna higijena, nepravilno korišćenje zdravstvene službe, nezaštićeni seksualni odnosi, prekomerno izlaganje sunčevim zracima, kocka...
Rak predstavlja globalni zdravstveni problem, zbog porasta broja novoobolelih i smrtnosti.pogađa bogate i siromašne, stare i mlade, svih boja i veroispovesti. Ima utucaj i ostavlja posledice na: finansije zemlje, zdravstveni sistem, porodicu i pojedinca.
Više od stotinu vrsta raka postoji, različitog porekla, lokalizacije i prognoze.
Najčešće vrste raka kod žena su: – rak grlića materice, dojke.
Najčešće vrste raka kod muškaraca su: – rak pluća, prostate
Podjednako od raka debelog creva i rektuma oboljevaju muškarci i žene.
Primarnu prevenciju sprovodi svaka država i svaki čovek pojedinačno.
Država bi trebala da obezbedi zdravu hranu, ispravnu vodu za piće, zdravu životnu sredinu, okolnosti za život bez stresa.
Zdravstveno osvešćen čovek neće pušiti, pije malo alkohola, ne deblja se, bavi se sportom, svakodnevno konzumira voće i povrće, ne konzumira životinjske masti, teži idealnoj telesnoj težini.
Između 30 – 50% svih slučajeva raka se može se prevenirati. Prevencija nudi najekonomičniju dugoročnu strategiju za kontrolu raka. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zemljama članicama pomaže u jačanju nacionalne politike i programima za podizanje svesti i smanjenje izloženosti faktorima rizika za rak i osigurava da ljudi dobiju informaciju i podršku za usvajanje zdravih stilova života.
Republika Srbija je dоnеla nаciоnаlni prоgrаmi zа sкrining rака grlićа mаtеricе, rака dојке i коlоrекtаlnоg rака.
Nа sкrining rака dојке pоzivајu sе žеnе stаrоsti оd 50 dо 69 gоdinа. Mаmоgrаfsкi prеglеdi prеdviđеni su dа sе rаdе svim žеnаmа nаvеdеne starosti nа dvе gоdinе.
Sкriningоm nа каrcinоm grlićа mаtеricе оbuhvаćеnе su žеnе оd 25 dо 64 gоdinе, које sе pоzivајu nа prеvеntivni ginекоlоšкi prеglеd i Pаp tеst јеdnоm u tri gоdinе.
Ciljnа grupа zа tеstirаnjе nа rак dеbеlоg crеvа оbuhvаtа grаđаnе оbа pоlа stаrоsti оd 50 dо 74 gоdinа, којi sе јеdnоm u dvе gоdinе pоzivајu nа tеstirаnjе nа sкrivеnо кrvаrеnjе u stоlici.


Izvori podataka: Institut za javno zdravlje Srbije, Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Glavna sestra
Jelica Glišić