Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Rukovodstvo i organi Doma zdravlja

RUKOVODSTVO:

Direktor vd: dr Nikola Jakšić, specijalista pneumoftiziologije

Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove: Slavica Pustajić, dipl. ecc

Načelnik službe opšte medicine: dr Vinka Sekulić, specijalista opšte medicine

Načelnik službe hitne medicinske pomoći: dr Leona Ivan, lekar u službi za hitnu medicinsku pomoć

Načelnik službe za zz dece i žena sa pol. patronažom: dr Siniša Kurucin, specijalista ginekologije i akušerstva

Načelnik specijalističko-konsulatativne i dijagnostičke službe: dr Radoslava Borišev, specijalista oftalmologije

Načelnik stomatološke službe: dr Ivana Demko-Rihter, specijalista ortodoncije

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova: Vaska Tomić, dipl. pravnik

Glavna sestra: Jelica Glišić, strukovna medicinska sestra

 

ORGANI DOMA ZDRAVLJA:

Upravni odbor - predsednik: Marija Malinović

Nadzorni odbor - predsednik: Mihajlo Milovac

Stručni savet - predsednik: dr Siniša Kurucin, specijalista ginekologije i akušerstva

Komisija za unapređenje kvaliteta rada - predsednik: dr Marija Bodić, stomatolog

 

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti: 

Vaska Tomić, dipl. pravnik