Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Cenovnik privatnih usluga

Na osnovu odluke Upravnog odbora Doma zdravlja Žabalj, od 31.03.2016. naplaćuju se usluge:

- Neosiguranim licima
- Licima sa neoverenom zdravstvenom knjižicom
- Zdravstvene usluge pružene licima na njihov zahtev
- Zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem (vanstandardne usluge)

Pogledajte Odluku o naplati zdravstvenih usluga

Cenovnik usluga

 

SLUŽBA OPŠTE MEDICINE  
LEK. PREGLED U AMBULANTI 800,00 Din.
LEK. PREGLED U KUĆI 1.000,00 Din.
UKAZIVANJE HITNE MED. POMOĆI 1.000,00 Din.
PREVIJANJE ambulatno 400,00 Din.
PREVIJANJE na terenu 500,00 Din.
INFUZIJA ambulatno 500,00 Din.
INFUZIJA na terenu 700,00 Din.
VAĐENJE STRANOG TELA 1.500,00 Din.
MALA HIRURŠKA INTERV. ambulantno 1.500,00 Din.
PROMENA KATETERA 600,00 Din.
OSTALE USLUGE MED. TEHNIČARA ambulantno 500,00 Din.
OSTALE USLUGE MED. TEHN. na terenu 700,00 Din.
LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS U ŠKOLU 700,00 Din.
LEKARSKO UVERENJE ZA PUT U INOSTRANSTVO 2.000,00 Din.
LEKARSKO UVERENJE ZA ZASN. RADNOG ODNOSA 2.000,00 Din.
LEKARSKO UVERENJE ZA SUD ILI OSIGURANJE 2.000,00 Din.
LEKARSKO UVERENJE ZA OSTV. PRAVA NA SOC. ZAŠT. 2.000,00 Din.
SAN. PREVOZ BEZ MEDICINKE PRATNJE (30%) po km
SAN. PREVOZ SA MEDICINSKOM PRATNJOM (50%) po km
USLUGE EKIPE HMP 10.000,00 Din.
IZVEŠTAJ LEKARA NA LIČNI ZAHTEV 500,00

Povratak na vrh

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE - PEDIJATRIJA
PEDIJATRIJSKI PREGLED PRVI 1.300,00 Din.
PEDIJATRIJSKI PREGLED KONTROLNI 1.000,00 Din.
SAVETOVANJE 1.500,00 Din.
ULTRAZVUK KUKOVA I BUBREGA 1.300,00 Din.
MALA HIRURŠKA INTERVENCIJA 1.600,00 Din.
VADJENJE STRANOG TELA 1.600,00 Din.
ISPIRANJE UHA 500,00 Din.
DAVANJE INJEKCIJE 700,00 Din.
PREVIJANJE 500,00 Din.
INHALACIJA 500,00 Din.
LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS U ŠKOLU 700,00 Din.
LEKARSKO UVERENJE ZA PUT U INOSTRANSTVO 1.300,00 Din.
LEKARSKO UVERENJE ZA SUD ILI OSIGURANJE 1.300,00 Din.
VAĐENJE KRPELJA 500,00 Din.

Povratak na vrh

SPECIJALISTIČKO - KONSULTATIVNE SLUŽBE
SPECIJALISTIČKI PREGLED - PRVI 1.300,00 Din
SPECIJALISTIČKI PREGLED - KONTROLNI 1.000,00 Din
VAĐENJE STRANOG TELA IZ OKA 1.300,00 Din
EKG - snimanje i očitavanje snimka 650,00 Din
SPIROMETRIJA 1.200,00 Din
ULTRA ZVUK - GORNJEG ABDOMENA I BUBREGA 1.400,00 Din
ULTRA ZVUK - PROSTATE I MOKRAĆNE BEŠIKE 800,00 Din
ULTRA ZVUK - BUBREGA 700,00 Din
SNIMAK  18 x 24 700,00 Din
SNIMAK 24 x 30 800,00 Din
SNIMAK  30 x 40 900,00 Din
SNIMAK  36 x 36 900,00 Din
SNIMAK  35 x 43 1.000,00 Din
RTG - SKOPIJA ŽELUDCA 1.000,00 Din
RTG - GRAFIJA ŽELUDCA 1.500,00 Din
RTG - SKOPIJA PLUĆA i SRCA 800,00 Din
HOLECISTOGRAFIJA 1.200,00 Din
PASAŽA TANKOG CREVA 2.200,00 Din
E M N G  3.000,00 Din
AKUPUNKTURA 700,00 Din

Povratak na vrh

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA - GINEKOLOGIJA
GINEKOLOŠKI PREGLED 1.300,00 Din
PREKID TRUDNOĆE 6.000,00 Din
APLIKACIJA SPIRALE 2.000,00 Din
EKSTRAKCIJA SPIRALE 1.300,00 Din
ULTRA ZVUK - GINEKOLOŠKI 1.300,00 Din

Povratak na vrh

SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
ELEKTROFEREZA LEKOVA 350,00 Din
GALVANIZACIJA 350,00 Din
DIADINAMIČKE STRUJE 350,00 Din
KRATKOTALASNI DIADINAMIK 350,00 Din
SOLUX - ULTRAVIOLET 350,00 Din
SONOFOREZA 350,00 Din
PARAFIN - po segmentu 250,00 Din
KRIOTERAPIJA 250,00 Din
POSTULARNE VEŽBE 250,00 Din
VEŽBE ZA LS - KIČMU 300,00 Din
VEŽBE ZA C - KIČMU 300,00 Din
VEŽBE ZA SKOLIOZU 300,00 Din
VEŽBE KOREKCIJE HODA 300,00 Din
OBUKA HODA SA ŠTAKAMA 300,00 Din
PASIVNE SEGMENTIRANE VEŽBE 300,00 Din
VEŽBE SA EGOBICIKLOM 300,00 Din
OSCILOGRAFIJA 400,00 Din
IZOMETRIJA 300,00 Din

Povratak na vrh

SLUŽBA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
UZIMANJE MATERIJALA U AMBULANTNIM USLOVIMA 200,00 Din
UZIMANJE MATERIJALA U KUĆNIM USLOVIMA 350,00 Din
SEDIMENTACIJA 200,00 Din
K K S 450,00 Din
LEUKOCITI diferencijalno 250,00 Din
VREME KRVARENJA 120,00 Din
VREME KOAGULACIJE 120,00 Din
FIBRINOGEN 300,00 Din
URIN - celokupni 350,00 Din
PREGLED STOLICE NA OKULTNO KRVARENJE 500,00 Din
STOLICA NA PRAZITE 350,00 Din
PERIANALNI OTISAK 350,00 Din
VAGINALNI SEKRET 400,00 Din
GLUKOZA U KRVI 200,00 Din
BILIRUBINI - ukupni 200,00 Din
BILIRUBINI - direktni 200,00 Din
A S T 250,00 Din
A L T 250,00 Din
ALKALNE FOSFATAZE 250,00 Din
GAMA - GT 250,00 Din
HOLESTEROL 250,00 Din
TRIGLICERIDI 250,00 Din
PROTEINI - ukupni 250,00 Din
AMILAZA (S) 250,00 Din
UREA 250,00 Din
KREATININ 250,00 Din
ACIDUM URIKUM 250,00 Din
O G T T 600,00 Din
ODREĐIVANJE TIROKSINA (T4) 600,00 Din
ODREĐIVANJE T3 600,00 Din
TSH 600,00 Din
HELIKOBAKTER (AT) 1.000,00 Din
GLUKOZA U KAPILARNOJ KRVI 200,00 Din

Povratak na vrh

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI*
LEK. PREGLED U AMBULANTI 800,00 Din.
LEK. PREGLED U KUĆI 1.000,00 Din.
UKAZIVANJE HITNE MED. POMOĆI 1.000,00 Din.
PREVIJANJE ambulatno 400,00 Din.
PREVIJANJE na terenu 500,00 Din.
INFUZIJA ambulatno 500,00 Din.
INFUZIJA na terenu 700,00 Din.
VADJENJE STRANOG TELA 1.500,00 Din.
MALA HIRURŠKA INTERV. ambulantno 1.500,00 Din.
PROMENA KATETERA 600,00 Din.
OSTALE USLUGE MED. TEHNIČARA ambulantno 500,00 Din.
OSTALE USLUGE MED. TEHN. na terenu 700,00 Din.
VADJENJE KRPELJA 500,00 Din.
EKG- snimanje i očitavanje snimka 650,00 Din.
ŠUK 250,00 Din.
INHALACIJA 400,00 Din.
PULSNA OKSIMETRIJA 300,00 Din.
IMOBILIZACIJA 400,00 Din.
EKCIZIJA, ODSTRANJIVANJE TKIVA, ČIŠĆENJE RANE 600,00 Din.
USLUGE EKIPE HMP 10.000,00 Din.

* USLUGE SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI SE NAPLAĆUJU U SLUČAJU NEOSNOVANOG ZAHTEVA ODNOSNO ZLOUPOTREBE SLUŽBE HMP

Povratak na vrh

SLUŽBA STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Stomatološki pregled 400,00 Din.
Stomatološki pregled-kontrolni  350,00 Din.
Sistematski stomatološki pregled 500,00 Din.
Ciljani pregled 500,00 Din.
Specijalistički pregled 700,00 Din.
Specijalistički pregled-kontrolni 500,00 Din.
Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem 2.000,00 Din.
Individalni zdr. vaspitni rad 500,00 Din.
Uklanjanje naslaga 700,00 Din.
Prva pomoć kod dentalgija 500,00 Din.
Terapija dubokog karijesa (bez ispuna) 700,00 Din.
Ispun od GJ cementa 900,00 Din.
Amalgamski ispun na 1 površini  1.000,00 Din.
Amalgamski ispun na 2 površine  1.100,00 Din.
Amalgamski ispun na 3 površine  1.200,00 Din.
Nadogradnja frakturiranog zuba 1.800,00 Din.
Vitalna amputacija 900,00 Din.
Mortol. amputacija zuba 800,00 Din.
Vitalna amp./akst. Kod fraktura zuba sa otv. pulpom 1.200,00 Din.
Zbrinjavanje multip. povreda zuba dece 3.000,00 Din.
Zbrinj. povreda zuba sa težim porem. strukture 3.500,00 Din.
Kompozitni ispun na prednjim zubima 1.200,00 Din.
Kompozitni ispun na bočnim zubima 1 površina 1.500,00 Din.
Kompozitni ispun na bočnim zubima 2 površine 1.600,00 Din.
Nadogradnja od estetskog materijala 2.000,00 Din.
Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu 900,00 Din.
Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu 1.000,00 Din.
Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu 1.000,00 Din.
Vađenje stranog tela iz kanala korena  1.800,00 Din.
Retretman kanala korena (po kanalu) 1.500,00 Din.
Glasjonomerni ispun 1.000,00 Din.
Uklanjanje krunice 500,00 Din.
Cementiranje stare krunice 500,00 Din.
Parc. akrilatna proteza 10.000,00 Din.
Totalna proteza 10.000,00 Din.
Imedijatna proteza 10.000,00 Din.
Reparatura prot.-prelom ploče 1.000,00 Din.
Dodatak zuba u protezi 500,00 Din.
Dodatak kukice u protezi 500,00 Din.
Podlaganje prot. Direktno-hladnovez. Akrilat   1.500,00 Din.
Podlaganje prot. indirektno 2.500,00 Din.
Selektivno brušenje zuba (po zubu) 300,00 Din.
Nadogradnja sa fabričkim kočićem (po kočiću) 1.500,00 Din.
Korektura proteze 400,00 Din.
Identifik. Ukl. dent. plaka motiv. i obuč. u održ. oralne hig. 700,00 Din.
Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po kvadrantu 500,00 Din.
Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici 1.500,00 Din.
Obrada paradontalnog džepa po zubu 500,00 Din.
Drenaža paradontalnog abscesa 500,00 Din.
Remotiv. i ob. bolesnika u održavanju pravilne higijene 500,00 Din.
Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji 600,00 Din.
Smanjenje osetljivosti korenova zuba (po zubu) 400,00 Din.
Otkrivanje oralnih žarišta 1.000,00 Din.
Kauterizacija tkiva 800,00 Din.
Eliminacija iritacija oralne sluzokože 800,00 Din.
Specijalistički pregled 700,00 Din.
Specijalistički pregled-kontrolni 500,00 Din.
Izrada i analiza studijskog modela 2.000,00 Din.
Analiza profilnog Tele Ro 2.000,00 Din.
Analiza OPT snimka 1.000,00 Din.
Aktivni pločasti orto. aparat 10.000,00 Din.
Funkcionalni ort. aparat 12.000,00 Din.
Terapijska readaptacija aparata 1.000,00 Din.
Reparatura ort. Aparata (sa otiskom) 1.500,00 Din.
Aparat za razdvajanje nepč. šava 25.000,00 Din.
Aparat za brzu dist. zuba (Pendulijum) 25.000,00 Din.
Retenc. folija 6.000,00 Din.
Platinalni ili lingvalni apar (Quadihelix) 25.000,00 Din.
Fiksni retenc. aparat Reteiner 5.000,00 Din.
Retenc. aparat pozicioner 7.000,00 Din.
Lečenje alveolita 1.000,00 Din.
Intraoralna inicizija apscesa 1.000,00 Din.
Zaustavljanje krvarenja 1.000,00 Din.
Vađenje zuba sa anestezijom 1.000,00 Din.
Komplikovano vađenje zuba 1.500,00 Din.
Uklanjanje konaca 600,00 Din.
Lekarsko uverenje 1.200,00 Din.
Površinska lokalna anestezija 250,00 Din.
Infiltraciona anestezija  500,00 Din.
Kućna poseta (izlazak na teren) 1.000,00 Din.
Vađenje zuba bez anestezije 800,00 Din.
Ugradnja mrežice ili lingvalnog luka 2.000,00 Din.
Žabica 6.000,00 Din.
Učešće za parc. protezu  (preko 65 god.) 1.760,00 Din.
Učešće za totalnu protezu (preko 65 god.) 2.795,00 Din.

 Povratak na vrh