Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Sertifikat o akreditaciji

Dom zdravlja Žabalj je postao akreditovana zdravstvena ustanova

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je dodelila Domu zdravlja Žabalj SERTIFIKAT O AKREDITACIJI broj A-163-09/2015, čime Dom zdravlja Žabalj stiče akreditaciju na period od tri godine, od jula 2015. do jula 2018. godine. Ovim sertifikatom se potvrđuje da naša ustanova ispunjava Standarde za akreditaciju zdravstvenih ustanova nivoa zdravstvene zaštite.